ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ตรงตามคุณสมบัติ

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ตรงตามคุณสมบัติ

ผู้ที่มีรายชื่อดังประกาศแนบ ต้องมารายงานตัว พร้อมจัดผลไม้ให้คณะกรรมการทดลองชิมในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลส 10.30 – 11.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเจ้าของสถานประกอบการต้องเตรียม วัตถุดิบ อุปกรณ์ ภาชนะ และของใช้ต่างๆ มาด้วยตนเอง

  • ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
  • สอบถามเพิ่มเติม งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ 02 665 3555 ต่อ 2106