ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็น “พนักงานมหาวิทยาลัย” ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 3 อัตรา

  • บุคลากรปฏิบัติการ (งานบุคลากร) 1 อัตรา
  • นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา
  • นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (งานกิจการนักศึกษา) 1 อัตรา

กำหนดการ

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2567
  • ประกาศรับสมัคร คลิกเพื่อ่าน
  • สมัครผ่านระบบออนไลน์ : คลิกที่นี่
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานบุคลากร 02 665 3555 ต่อ 2109