ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 4 ร้าน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 4 ร้าน

  • ร้านผลไม้ จำนวน 1 ร้าน
  • ร้านอาหาร (อิสลาม) จำนวน 1 ร้าน
  • ร้านราดหน้า ผัดไทย ผัดซีอิ๊ว จำนวน 1 ร้าน
  • ร้านสเต็ก จำนวน 1 ร้าน

ประกาศและใบสมัคร

  • ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร (ระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2567) คลิกที่นี่
  • ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • สอบถามเพิ่มเติม งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ โทร 02 665 3555 ต่อ 2106