ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโอกาสได้เป็นผู้ประกอบการ ระดับ Start-up Incubations ในการสร้างผลิตภัณฑ์ Boku (วิปโฟมอาบน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยง)

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวปิ่นจุฑา กุลดิถี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด และทีมงาน ในโอกาสได้เป็นผู้ประกอบการ ระดับ Start-up Incubations ในการสร้างผลิตภัณฑ์ Boku (วิปโฟมอาบน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยง) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566-2567 ณ ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ