ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “101 ปี วันสิ้นพระชนม์ : กรมหลวงชุมพรฯ”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “101 ปี วันสิ้นพระชนม์ : กรมหลวงชุมพรฯ” จัดโดยคณะศิลปะศาสตร์ ในการนี้ ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีพิธีสักการะพระภูมิชัยมงคล พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ พิธีสักการะหลวงปู่ศุข ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ