ข่าวกิจกรรม

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Pitching Tips เทคนิคการนำเสนอให้ได้ใจนักลงทุน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Pitching Tips เทคนิคการนำเสนอให้ได้ใจนักลงทุน” พร้อมทั้งมีการฝึกทักษะการ Pitching เพื่อเตรียมความพร้อมในเวทีจริง ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2024 โดยได้รับเกียรติจากคุณวินิจ ลิ่มเจริญ CEO & Founder We chef (Thailand) Co.,Ltd Pitching Tips เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (R212) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ