ข่าวกิจกรรม

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Lean Canvas ลีนแคนวาส เครื่องมือสู่ความสำเร็จ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Lean Canvas ลีนแคนวาส เครื่องมือสู่ความสำเร็จ” ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2024 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอานนท์ บุญยประเวศ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (R212) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา