คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 มีนาคม 2564

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร 2 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป […]

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ แบบฟอร์มสมัคร : คลิกที่นี่ สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ […]

เปิดเช่าพื้นที่สำหรับจำหน่ายอาหาร และประกอบการร้านถ่ายเอกสาร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร และประกอบการร้านถ่ายเอกสาร สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุ […]

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน […]

กยศ. แจ้งกำหนดการสำหรับการยื่นเอกสารการขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร แจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ […]

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนออนไลน์เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

📣ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 🔴แจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนออนไลน์เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา […]