ประกาศ : สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2567 […]

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ “วารสารบริหารธุรกิจและนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : RMUTP Journal of Business and Innovation Management

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ “วารสารบริหารธุรกิจและนวัตกรรม” […]

เปิดรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2567

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครและรายงายตัวนักศึกษาวิชาทหาร […]

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร : กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนที่ลูกจ้าง นายจ้าง และ HR ต้องรู้ รุ่นที่ 1

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

📢คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขต 1 […]

สาขาวิชาการบัญชี เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ เจาะลึก TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565)

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ เจาะลึก […]

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

📢โครงการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ […]

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ LOVE IS SAFE โครงการรักปลอดภัยห่างไกลจากโรค

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ LOVE […]

คณะบริหารธุรกิจ ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ที่มีรายชื่อดังประกาศแนบ ให้ติดต่อขอทำบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 25 มิถุนายน […]

ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ตรงตามคุณสมบัติ

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ตรงตามคุณสมบัติ ผู้ที่มีรายชื่อดังประกาศแนบ […]

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็น “พนักงานมหาวิทยาลัย” ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ […]