ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทักท้วงรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง และทักท้วงแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันอังคารที่ […]

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566 โควตารอบที่ 1

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี […]

แจ้งกำหนดการ (กยศ.) ภาคการศึกษาที่ 2/2565

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษษที่ […]

(JOB) เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 […]

รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 3 ทุน

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 3 […]

ขอความร่วมมือนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการผูกเลขบัญชีพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคเพื่อการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ การเตรียมความพร้อมก่อนการออกสหกิจศึกษา

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ […]

เปิดรับสมัครนักศึกกษา ร่วมคัดเลือกตัวแทนคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประกวด RMUTP AWARDS 2022 !!

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครได้ที่ : คลิกที่นี่ คุณสมบัติและเกณฑ์การตัดสิน  : […]

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประจำงานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ : […]

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา : ประสานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  […]