(News) เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (เพิ่ม) เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16 – 20 สิงหาคม 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร : คลิกที่นี่

(News) คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร : คลิกที่นี่

(News) เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 9 – 20 สิงหาคม 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร : คลิกที่นี่

รับสมัครทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์”

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครทุนการศึกษา […]

(News) เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/ รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร : คลิกที่นี่

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาแยกตามแขนงวิชา รหัส 62

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาแยกแขนง สาขาวิชาการบัญชี รหัส 62 รายชื่อ […]

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการรายงานตัว

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

รายละเอียด : คลิกที่นี่

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 มีนาคม 2564

Posted Posted in ข่าวประกาศ, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร 2 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป […]