ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

เปิดรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2567

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครและรายงายตัวนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2567 

  • กำหนดรับสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ห้วงที่ 2 ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : คลิกที่นี่
  • กำหนดรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ห้วงที่ 2 ชั้นปีที่ 2-5 (เลื่อนชั้น, ตกซ้ำชั้น, โอนย้าย, และรอรับสิทธิ์) ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปวช. ปี2-3 : คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามเพิ่มเติม

  • งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล
  • ว่าที่ร้อยตรีวีระพล ปันมาเชื้อ โทร. 082-873 -8919 หรือ 0-2665-3555 ต่อ 2401