ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร : กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนที่ลูกจ้าง นายจ้าง และ HR ต้องรู้ รุ่นที่ 1

📢คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขต 1 กระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวนบุคคลผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “อบรมหลักสูตร : กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนที่ลูกจ้าง นายจ้าง และ HR ต้องรู้ รุ่นที่ 1” ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย ราชมงคลพระนคร คุณกฤษา บรรยงค์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ คุณวรรษพร เฮ้งศิริ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และคุณวิวัฒน์ ศรีพฤทธิ์เกียรติ นักวิชาการประกันสังคม 4 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ❇️ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.30 – 16.00 น. Onsite ณ ห้อง R101 ชั้น 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร และ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

📌 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 กรกฎาคม 2567
📌 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม > คลิกเพื่อลงทะเบียน
📌สอบถามเพิ่มเติม FB : สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ หรือโทร. 0 2665 3555 ต่อ 2332