ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความประสงค์กู้ยืมเงิน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (Update 6 มิถุนายน 2560)

*** กำหนดการสำหรับผู้ที่ต้องการกู้ยืม กยศ. (Update 6 มิถุนายน 2560) ***

  1. ปฏิทินสำหรับผู้กู้ (รายใหม่) ปีการศึกษาที่1-2560
  2. ปฏิทินสำหรับผู้กู้ (รายเก่าสถานศึกษาเดิม) ปีการศึกษาที่1-2560
  3. ปฏิทินสำหรับผู้กู้(รายเก่าย้ายสถานศึกษา) ปีการศึกษาที่1-2560

********* สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ *********

  1. ดาวน์ดหลดเอกสาร : คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
  2. ดาวน์ดหลดเอกสาร : แบบฟอร์มสำหรับผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา
  3. ดาวน์ดหลดเอกสาร : แบบฟอร์มสำหรับผู้กู้รายเก่าสถานศึกษาเดิม
  4. ดาวน์ดหลดเอกสาร : แบบฟอร์มสำหรับผู้กู้รายใหม่
  5. ดาวน์โหลดเอกสาร : การเข้าร่วมโครงการจิตอาสา
  6. ดาวน์โหลดเอกสาร : คู่มือจิตอาสา
  7. ดาวน์โหลดเอกสาร : การตรวจสอบยอดเงิน