ข่าวรับรางวัล

กวาดรางวัลงาน“โลจิสจิกส์สัมพันธ์ครั้งที่ 8”

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มทร.พระนคร กวาดรางวัลงาน“โลจิสจิกส์สัมพันธ์ครั้งที่ 8”
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมในกิจกรรมงาน “โลจิสจิกส์ติกส์สัมพันธ์ครั้งที่ 8” จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลดังนี้

การประกวด Mr. & Miss Logistics
– รางวัลชนะเลิศ MR. Logistics นายสมิตพงษ์ สกุลพงศ์ชัย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 Miss Logistics นางสาวปติญญา สถาพร นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
– รางวัลพิเศษ PHOTOGENIC
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
– รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีมยอดสน
-รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านโลจิสติกส์
ทั้งนี้คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบพระคุณอาจารย์วรัญญา แก้วเชือกหนัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ผู้ดูแล-ควบคุมทีมนักศึกษาในการประกวดประเภทต่างๆ
ขอคุณภาพจาก : วรัญญา แก้วเชือกหนัง : นามแฝง JameSoloist
รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/rmutpbus