ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษา หรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร)

#ประกาศจากงานวิชาทหาร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

เรื่อง  การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษา หรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รอบแรก)

โดยนักศึกษาสามารถนำส่งหลักฐานและเอกสารประกอบในการผ่อนผันได้ที่ งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล ได้ตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2558

# หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่ร้อยตรี วีระพล ปันมาเชื้อ (หัวหน้างานวิชาทหาร) โทร. 02-665-3555 ต่อ 2401 / 082-873-8919 หรือ Facebook งานวิชาทหาร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

#ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักเกณฑ์และเอกสารในการผ่อนผันได้ที่นี่

ประกาศผ่อนผัน58