ข่าวกิจกรรม

“การบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “บทบาท พ่อ-แม่ ในศตวรรษที่ 21”

DSC_5486
DSC_5491
DSC_5492
DSC_5494
DSC_5495
DSC_5497
DSC_5500
DSC_5504
DSC_5505
DSC_5506
DSC_5507
DSC_5508
DSC_5511
DSC_5514
DSC_5516
DSC_5519
DSC_5521
DSC_5522
DSC_5523
DSC_5526
DSC_5527
DSC_5529
DSC_5530
DSC_5532
DSC_5534
DSC_5535
DSC_5536
DSC_5537
DSC_5539
DSC_5541
DSC_5542
DSC_5544
DSC_5547
DSC_5551
DSC_5552
DSC_5555
DSC_5556
DSC_5558
DSC_5564
DSC_5573

ดร.พรวรรณ มากลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุติพร ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “บทบาท พ่อ-แม่ ในศตวรรษที่ 21” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 60 คน ณ ห้อง R 203 ชั้น 2 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558