ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ปี 59

แบบฟอร์มขึ้นจอ เช้า01-01แบบฟอร์มขึ้นจอ บ่าย

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา)

ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ปกติ) และ ปริญญาตรี (เทียบโอน)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 665 3555 ต่อ 2301 – 2304