ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการวันอาภากรรำลึก 58

กำหนดการ

โครงการ “๑๙ ธันวา วันอาภากร รำลึก ประจำปี ๒๕๕๘”

ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ โถงชั้น ๑ อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ และลานพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ดาวน์โหลด : กำหนดการวันอาภากรรำลึกประจำปี2558