ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบโควตา (ปวช. , ปวส.)  ประจำปีการศึกษา 2562

📌 ยืนยันสิทธิ์ : http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp
📌 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ : http://regis.rmutp.ac.th/u…/file62/HowtoREGISTER_QUOTA62.pdf