ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการและระเบียบการแต่งกายพร้อมทั้งแนวปฏิบัติวันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560