ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ วัดไซต์และชำระเงินค่าชุดพละ เสื้อคณะ ฯลฯ

📍 วันที่ 21 มิ.ย. 61 : กำหนดการ วัดไซต์และชำระเงินค่าชุดพละ เสื้อคณะ
📎
นักศึกษาปริญญาตรี(นักศึกษาเข้าใหม่ประจำปี61)
📎สถานที่ : ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล

……………………………………………………………………………
สอบถามเพิ่มเติมที่ 02 665 3555 ต่อ 2401-2 ฝ่ายกิจการนักศึกษา