ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

กำหนดวันสัมภาษณ์ผู้กู้รายใหม่ กยศ. (รอบที่ 2)

ด่วน !!!!
กำหนดวันสัมภาษณ์ผู้กู้รายใหม่ กยศ. (รอบที่ 2)
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กำหนดวันสัมภาษณ์นักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้กู้รายใหม่ (รอบที่ 2) ในอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) อาคารมงคลอาภา นักศึกษาลงทะเบียนและรับบัตรคิว เวลา 08.30 น.
#โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดหน้าห้องฝ่ายกิจการนักศึกษา และบอร์ดบริเวณทางเชื่อมอาคาร 2
#หรือสามารตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ราชชื่อ