ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมด้านธรรมะ “พิธีตักบาตร”

DSC_8087
DSC_8116
DSC_8092
DSC_8205
DSC_8099
DSC_8185
DSC_8144
DSC_8218
DSC_8196
DSC_8149
DSC_8148
DSC_8132
DSC_8157
DSC_8153
DSC_8178
DSC_8112
DSC_8105
DSC_8174
DSC_8181

โครงการปฐมนิเทศนักศึกใหม่คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
เมื่อเร็วๆ นี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 เพื่อการพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมด้านธรรมะ พิธีใส่บาตร ,การบรรยายธรรมะ “เรียนอย่างไร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประสบความสำเร็จ” กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม ,เปิดโลกชมรม เมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ