ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีภาคการศึกษา 3/2558 (ภาคฤดูร้อน)

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2559) คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีภาคการศึกษา 3/2558 (ภาคฤดูร้อน) โดยมี ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชาและตัวแทน กล่าวให้โอวาทนักศึกษา ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 กล่าวให้โอวาทนักศึกษา ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก