ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปลูกต้นไม้และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 งานศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณอนุสาวรียเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพร