ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมรับขวัญ “น้องใหม่”

โครงการปฐมนิเทศนักศึกใหม่คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
เมื่อเร็วๆ นี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 เพื่อการพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมด้านธรรมะ พิธีใส่บาตร ,การบรรยายธรรมะ “เรียนอย่างไร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประสบความสำเร็จ” กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม ,เปิดโลกชมรม เมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

DSC_8225
DSC_8257
DSC_8291
DSC_8442
DSC_8452
DSC_8455
DSC_8482
DSC_8485
DSC_8502
DSC_8508
DSC_8480
DSC_8487
DSC_8493
DSC_8494
DSC_8504
DSC_8539
DSC_8565