ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม “ละลายพฤติกรรม”

โครงการปฐมนิเทศนักศึกใหม่คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
เมื่อเร็วๆ นี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 เพื่อการพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมด้านธรรมะ พิธีใส่บาตร ,การบรรยายธรรมะ “เรียนอย่างไร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประสบความสำเร็จ” กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม ,เปิดโลกชมรม เมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

DSC_9047
DSC_9267
DSC_9114
DSC_9315
DSC_9169
DSC_8947
DSC_9229
DSC_8860
DSC_9035
DSC_8793
DSC_8934
DSC_9085
DSC_9086
DSC_9322
DSC_9325
DSC_9328
DSC_9334