ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม Knowledge management : KM การแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปต่างประเทศ

กิจกรรม Knowledge management : KM การแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปต่างประเทศ
วานนี้ (30 มิถุนายน 2559) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการกิจกรรมการจัดการความรู้ Knowledge management : KM การแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปต่างประเทศ โดยในช่วงเช้าเป็นการวิพากษ์หลักสูตรของสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมี ศาตราจารย์ ดร.จริยา บรอคเคลแมน ให้เกียรติเป็นประธานการวิพากษ์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตร และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการจัดการความรู้ Knowledge management : KM เรื่อง “การแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปต่างประเทศ” โดย ผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Thailand-US Educational Foundation : TUSEF) และ Dr. Matthew Gutmann จาก Brown University โดยมีการเสวนาในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปต่างประเทศ : กรณีศึกษาการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศของนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มทร.พระนคร” โดย คณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมบัวม่วง อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร


รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก