ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่สำเร็จการศึกษาปี 2558 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา-01

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่สำเร็จการศึกษาปี 2558 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา (ชั้น 3) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร