ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู และงานเปิดโลกกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558

ด่วน !!!
#ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู และงานเปิดโลกกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
#นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครู จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปกิจกรรม จำนวน 3 ชั่วโมง
และเข้าร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปกิจกรรม จำนวน 3 ชั่วโมง
# รายละเอียดกำหนดการพิธีไหว้ครูและงานเปิดโลกกิจกรรม

รายละเอียดกำหนดการพิธีไหว้ครูและงานเปิดโลกกิจกรรม