ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ “เรารักโรงเรียนโตชิบา”

11138093_805103276261559_7965722572539243218_n

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ “เรารักโรงเรียนโตชิบา” โดยสามารถดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครฯ ได้ที่ www.toshiba.co.thเลือกเมนู “กิจกรรมเพื่อสังคม” 
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ โทร. 02 665 3555 ต่อ 2401, 2404