ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษา ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญชวนนักศึกษา ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๑

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หรือโทร 02-665-3555 ต่อ 2402