ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ สัมมนาหัวข้อ “Step Plus & Attitude for Success”

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2-02-01


ขอเชิญชวน คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่าน
เข้าร่วมโครงการ สัมมนาหัวข้อ  “Step Plus & Attitude for Success”
วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พศ. 2559
พบกับวิทยากร คุณประณม  ถาวรเวช  และคุณสทาศัย  พงษ์หิรัญ
ณ ห้องประชุมอาภากร เกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6
หมายเหตุ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 3 ชั่วโมง