ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ศูนย์พณิชยการพระนครและศูนย์อื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

14767718968131476760075308

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ศูนย์พณิชยการพระนครและศูนย์อื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐-๘.๓๐น. ณ โถงชั้น ๑ อาคารพร้อมมงคล ศูนย์พณิชยการพระนคร และ เวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรม “บริหารธุรกิจ จิตอาสา ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลท้องสนามหลวง นัดหมายที่โถงชั้น ๑ อาคารพร้อมมงคล โดยพร้อมเพรียงกัน หมายเหตุ – ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร แต่งกายไว้ทุกข์ – นศ.แต่งชุดนักศึกษาปกติถูกระเบียบมหาวิทยาลัย และประดับริบบิ้นผ้าสีดำไว้ทุกข์

ที่มา : สโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร