ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “อย่ารอจนเกษียณเพราะเงินอาจหมดก่อนตายได้”

“อย่ารอจนเกษียณเพราะเงินอาจหมดก่อนตายได้” (fire)
สาขาวิชาการเงิน ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมสัมมนา
——————————————————
(pencil)โดยวิทยากรชื่อดัง คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ, CFP รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
(!)ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
(clock)วันที่ 18 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป