ข่าวประชาสัมพันธ์

📣คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการวัดชุดครุยและชุดปกติขาว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 (โดยร้านครุยทองคำ)

📣คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการวัดชุดครุยและชุดปกติขาว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 (โดยร้านครุยทองคำ)

📌รอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง R101 ชั้น 1 อาคารมงคลอาภา เวลา 11.00 – 16.00 น.
📌รอบที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง R101 ชั้น 1 อาคารมงคลอาภา เวลา 11.00 – 16.00 น.
📌รอบที่ 3 ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง R101 ชั้น 1 อาคารมงคลอาภา เวลา 11.00 – 16.00 น.

📲รายละเอียดและค่าใช้จ่าย >> คลิกที่นี่

📌หมายเหตุ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (แจ้งกำหนดการภายหลัง)

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Face Book : ครุยทองคำ ปิ่นเกล้า โทร. 028833226 และ 0832463443