ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา และกำหนดการ “พิธีรับทุนการศึกษาของกองทุนพณิชยการพระนคร และทุนโรงปูน ประจำปีการศึกษา 2561”

งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา และกำหนดการ “พิธีรับทุนการศึกษาของกองทุนพณิชยการพระนคร และทุนโรงปูน ประจำปีการศึกษา 2561”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-9521981 คุณมณฑิรา แจ้งเนตร (พี่แหม๋ม) งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ