ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.อุรชาภัทร เดชาเบญจานนท์ (น้องน่ารัก)


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.อุรชาภัทร เดชาเบญจานนท์ (น้องน่ารัก)
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัล “Miss Photogenic ขวัญใจช่างภาพ”
ในการประกวด Miss International Thailand 2016