ข่าวกิจกรรม

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร หนุน“งานวิจัยนวัตกรรมพลังงานทดแทนเชิงพาณิชย์” นำทีมนักวิจัยโซล่าร์ ศึกษาดูงาน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง – ผู้ประกอบการด้านธุรกิจพลังงานระดับประเทศ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร หนุน“งานวิจัยนวัตกรรมพลังงานทดแทนเชิงพาณิชย์”
นำทีมนักวิจัยโซล่าร์ ศึกษาดูงาน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง – ผู้ประกอบการด้านธุรกิจพลังงานระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร พร้อมด้วย ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์และนักวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร นำทีมนักวิจัยด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม จาก 4 มหาวิทยาลัย ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ ผศ.ดร.นริส ประทินทอง ผศ.อุสาห์ บุญบำรุง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.สุรชาติ บัวชุม ม.ราชภัฏจันทรเกษม ดร.ธีระวัฒน์ เหมือนศรีชัย มทร.ธัญบุรี และ ดร.สุนทรา เฟื่องฟุ้ง มทร.สุวรรณภูมิ

โดยมี คุณอารีวรรณ เฉลิมแดน ผู้อำนวยการอวุโสสายโรงงาน และ คุณศราวุธ มาสรวง ผู้อำนวยการสายโรงงาน ผู้อำนวยการสายพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิต และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ให้การต้อนรับนำเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทน อาทิเช่น แผงโซล่าเซลล์ หลอดไฟฟ้า LED มิเตอร์ไฟฟ้าเติมเงิน และร่วมประชุมกับทีมนักวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ ด้านระบบพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์) และการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อความร่วมมือในการทำวิจัยนวัตกรรมพลังงานทดแทนเชิงพาณิชย์ในอนาคต ณ โรงาน บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการบริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้ความอนุเคราะห์ทีมวิจัยได้มีโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้