ข่าวกิจกรรม

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร สักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ฯ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร สักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะและบุคคลากร ร่วมสักการะพระภูมิชัยมงคล พระอนุเสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ พระรูปเหมือนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พระตำหนัก ชั้น 3 และเรือนหมอพร เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดี คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ