ข่าวกิจกรรม

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมงาน “ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ “

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมงาน “ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วีถีไทย” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมงาน “ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วีถีไทย” เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมพิธีสงฆ์ พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป พิธีสงฆ์น้ำพระ รดน้ำดำหัวมหาสงกรานต์ และขอพรผู้อวุโส ณ หอประชุมดีฮอลล์ มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร