ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดี ผู้บริหาร คณะบริหารธูรกิจ และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมหารือแนวการเรียนการสอนแบบ Discussion-based classroom


คณบดี ผู้บริหาร คณะบริหารธูรกิจ และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมหารือแนวการเรียนการสอนแบบ Discussion-based classroom กับคุณธนู เปลวเทียนยิ่งทวี ศิษย์พ.พ.รุ่นที่12 ซึ่งมีประสบการณ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในแนวกว้างและแนวลึก รวมทั้งพัฒนาวิธีสอนแบบ Discussion – base ส่งผลให้ประเทศไทยมี 1ใน 15 สุดยอดเด็กอัจฉริยะของโลกจากการจัดอันดับของเว็บเดอะเบสต์สกูลล์ ทั้งนี้ จะได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางการสอนนศ.อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป