ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ​ มทร.พระนคร​ ร่วมต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร​จาก Royal University of Bhutan

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย​ อ.ปัทมา​ พยุงวงศ์​ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย​ และ​คณาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Bharat Kumar Humagai คณบดี และบุคลากรจาก Royal University of Bhutan จากราชอาณาจักรภูฏาน เข้าศึกษาดูงาน​ และร่วมหารือด้านการเรียนการสอน​ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาประเทศไทย เยอรมนี ภูฏาน​ ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร​ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว​: งานสื่อองค์กร​ คณะบริหารธุรกิจ
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร