ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ “จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 62″

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร “จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วย ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง โดยในปีนี้มีผู้สมัคร 2 พรรค ได้แก่ พรรครักษ์พระนคร และพรรค G (จี) เด็ก ใหม่ ต้อง นอก กรอบ โดยขอเชิญชวนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกท่าน ร่วมใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกได้ ตั้งตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ บริเวณโถงอาคารพร้อมมงคล อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ