ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมต้อนรับนักปั่น”BIKE FOR DAD”

12339281_778346608937226_5800607610151457389_o
12371159_778381648933722_216398167048601013_o
12339468_778348302270390_2904747329162881938_o
12371131_778348738937013_7137588314111364206_o
12362884_778348775603676_861216242296044717_o
12339642_778347492270471_609235926833936711_o
12370643_778347295603824_6540287432742627490_o
12357145_778381572267063_6575767070277285649_o
12356807_778347228937164_1630807269077537731_o
12375096_778347138937173_8015269166953753784_o
12371249_778347835603770_3751574254740028054_o
12322393_778381598933727_3416363946882447569_o

ในการนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ในฐานะรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเยียมชมสถานีพระราชทานเลี้ยง และร่วมต้อนรับนักปั่นจักรยานโดยมี ว่าที่ร้อยตรี ผศ.วัชระ โพธิสรณ ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับในฐานเจ้าบ้านและให้บริการ อำนวยความสะดวกประจำสถานีพระราชทานเลี้ยง (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
ในจุดบริการต่างๆ ให้แก่นักปั่นจักรยานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” โดยมีศูนย์และจุดบริการต่างๆ ที่ให้บริการดังนี้
-จุดอาหาร-น้ำดื่มพระราชทาน (FOOD-DRINK) ศูนย์ปรุงอาหารสด พระราชทาน
-ศูนย์บริการตรวจเช็ค-ซ่อมจักรยาน-จุดพักผ่อน  -รับประทานอาหาร-จุดบริการนวด 10 นาที โลงทั้งตัว-จุดบริการห้องน้ำ
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ คณะบริหารธุรกิจ