ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงพระนคร ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562 “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 14 โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภท ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้ครองเหรียญทองสูงสุด จำนวน 10 เหรียญ เหรียญเงิน 6 เหรียญ และเหรียญทองแดง 9 เหรียญ โดยได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา และได้รับมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬากองเชียร์และผู้นำเชียร์ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ม.ราชมงคลพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร