ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์ “TCAS รอบ 3”

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์ “TCAS รอบ 3” เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวนกว่า 200 คน ทั้งนี้ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำทีมคณะผู้บริหารตรวจความเรียบร้อยของการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 และพบปะทักทายให้กำลังใจกับนักเรียนที่รอการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร