ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปี 2562

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงใช้วุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวนกว่า 400 คน ทั้งนี้ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำทีมคณะผู้บริหารตรวจความเรียบร้อยของการสอบสัมภาษณ์ และพบปะทักทายให้กำลังใจกับนักศึกษาที่รอการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ