ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) ออกบูธจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) ออกบูธจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 อาจารย์พลภัทร พลบูรณ์ หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม และอาจารย์จิราวรรณ แก้วจินดา ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม นำอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลงพื้นที่ร่วมกับธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายสินค้าในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 โดยภายในกิจกรรมได้มีการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตาหวาน (นาวีฟาร์มแพะ) กลุ่มโครงการส่งเสริมงานขาย ไม้แขวนเสื้องานฝีมือ และกลุ่มโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของกลุ่มชุมชน “วังหนับอุุทิศ” ณ ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)

 

ภาพ : งานบริการวิชาการแก่สังคม
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ