ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนา “Get to know” ผู้บริโภคยุคใหม่เข้าใจง่ายนิดเดียว

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสัมมนา “Get to know” ผู้บริโภคยุคใหม่เข้าใจง่ายนิดเดียว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ กล่าวเปิดการสัมมนา ซึ่งการจัดเสวนามีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวการตลาดรูปแบบ “Get to know” และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค สามารถตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การตลาดรูปแบบ “Get to know” ผู้บริโภคยุคใหม่เข้าใจง่ายนิดเดียว วิทยากรโดย คุณวิเชียร ฤกษ์ไพศาล อดีตรองกรรมการ ผู้อำนวยการ GMM มีนักศึกษาให้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี (ชั้น 6) คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

– ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ