ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ดึง!!ยูทูปเบอร์ชื่อดัง เสริมความรู้การสร้างคอนเทนท์ยูทูปเบอร์

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสัมมนา“ก้าวแรกสู่การเป็น Youtuber” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ กล่าวเปิดการสัมมนา ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเริ่มต้นในการคิด Content” “การสร้าง Youtuber ให้น่าสนใจ” และ “ก้าวแรกสู่การเป็น Youtuber” วิทยากรโดย คุณจิรายุ ศิริ Youtuber ช่อง Eve Siri มีนักศึกษาให้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี (ชั้น 6) คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

– ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :  คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ