ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษา ป.ตรี

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบเพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถ สมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ประจำการศึกษา 2562 โดยมี ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของสนามทดสอบ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

 

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร